Dahil walang tao sa bahay naputokan ko na naman si Ate

Our Friends